O Concello sacará a licitación por trámite de urxencia o contrato do servizo de axuda a domicilio

58

O  Concello sacará a licitación, por trámite de urxencia, o servizo de axuda a domicilio, acurtando ao máximo que permita a Lei os prazos. A alcaldesa, María Barral, mantivo unha reunión con técnicos municipais e o departamento xurídico para seguir avanzando no proceso administrativo.

Nestes momentos, a Intervención municipal dispón do estudo económico co que agora definirá os pregos de licitación do servizo. María Barral indicou que se trata “unha vez que o departamento de Intervención conclúa este último trámite, convocarase un pleno extraordinario, nos primeiros días de setembro, tras o cal se sacará  a licitación o servizo.

Trátase dun proceso administrativo complexo polas cantidades económicas das que estamos a falar, un dos maiores contratos que ten este  Concello, a nivel de carga económica, e que, por tanto, a súa contratación e xestión administrativa da mesma, está a levar un tempo maior ao desexado polo goberno local”. A pesar de todo, a alcaldesa confía en que “todo quede canalizado nos primeiros días de setembro, segundo trasladáronlle os servizos municipais”.

A primeira edil explicou que a prioridade segue sendo os usuarios, en primeiro termo, e os traballadores do servizo. Nos últimos días, tras os problemas xurdidos entre o 16 e o 19 deste mes, a “situación volveu normalizarse, a pesar das baixas laborais polo que esperemos que continúe así ata que a empresa deixe de prestar o servizo”. Barral admite que a adxudicación do novo servizo non “se producirá ao día seguinte de que a actual empresa deixe de prestalo, é dicir, o día 23, polo que co control de Servizos Sociais, como se está facendo nestes momentos, manteremos o servizo ata a nova adxudicación, que será, segundo os técnicos municipais, canto antes dentro dos prazos legais establecidos e en función do número de empresas que se presenten ao concurso”.

Con todo, desde a alcaldía, da man cos técnicos municipais de distintos departamentos, trabállase “desde hai tempo para que ese período dunhas semanas despois do concurso garántase, do mesmo xeito que agora, o servizo aos usuarios que -insistiu- é o obxectivo prioritario, e así o entenderon todos os departamentos municipais involucrados, do servizo”.

Como se lembrará nas últimas horas o goberno local trasladou un requirimento á empresa concesionaria do servizo “polos novos incumprimentos do prego técnico”.

Ante os incumprimentos e os danos causados ás familias beneficiarias do servizo de axuda e previamente á imposición de sancións polos devanditos incumprimentos, “requíreselle á empresa para proceder ao cumprimento de estrito das obrigacións contractuais, adoptando as medidas necesarias para que non se volva a repetir a situación xerada a semana pasada”.

No requirimento, o goberno local explica que desde o pasado día 19 deste mes recolléronse en Servizos Sociais 21 queixas das familias usuarias do servizo, situación da que se informou á  Inspección de Servizos Comunitarios  dependente da Consellería de Política Social da Xunta.  Entre as incidencias detectadas que incumpren o prego técnico do servizo,  os servizos municipais subliñaron a non disposición de persoal suficiente para a prestación do servizo e diversos problemas na organización e funcionamento.

A pesar de que a día de hoxe o servizo cobre todas as necesidades, o Concello trasladou o requirimento á empresa e anuncioulle a súa intención de abrir un expediente sancionador.