Todo el Día
Featured

Ciclo de Conferencias do Anuario Brigantino. Organiza o Concello de Betanzos.

Salón azul Edificio Liceo Arquivo do Antigo Reino de Galicia Praza de Galicia, 1, Betanzos

Conferencia titulada “Sempre houbo ricos e probes: a convivencia da moda parisina das García Naveira cos últimos resquicios do traxe tradicional galego” por conta de Sara Fraga Pérez.