Acordo co Ministerio de Traballo para a compra do edificio de Sindicatos á espera do prezo final que fixará Facenda

712

Buscar un acordo co Ministerio de Traballo que permita ao Concello adquirir o antigo edificio de sindicatos, situado na avenida da Coruña, para uso socio cultural e de servizos municipais. Con ese obxectivo, a alcaldesa, María Barral, reuniuse en Madrid con responsables do Ministerio para tratar este asunto e achegar posturas en relación ao acordo de venda. Á marxe de que agora se fixe o prezo definitivo, o Ministerio de Traballo trasladou á alcaldesa a súa disposición para vender o inmoble ao Consistorio e a que o pago da cantidade fixada se realice como pediu o  Concello, é dicir, en dez anos e retrotrayéndose cada ano da transferencias dos Tributos do Estado que lle corresponden a Betanzos.

A alcaldesa trasladou ao Ministerio unha taxación, encargada polo  Concello, na que valora o edificio en 165.000 euros. A taxación municipal é sensiblemente inferior á que a principios deste ano presentou o Ministerio, que chegaba aos 335.000 euros, en base fundamentalmente ao valor catastral do terreo.

Na proposta municipal tense en conta o estado actual do inmoble e, entre outros factores, que o terreo foi no seu día, en 1958, cedido polo propio Concello en sesión Plenaria celebrada o 14 de maio de 1958 na que se acordou incoar expediente de cesión gratuíta da parcela a favor da entón Delegación Provincial de Sindicatos para a construción da Casa Sindical. A parcela cedida tiña dunha superficie de 200 metros cadrados que no seu momento pertencía ao actual parque Pablo Iglesias (antigamente, segundo as actas municipais, Parque Público do Puente Novo). Estaba valorada en 10.000 pesetas segundo consta en acta notarial do 25 de outubro de 1958. En base a iso, o Concello considera que esta cesión gratuíta do terreo debe primar hoxe en día á hora de chegar a un acordo entre as dúas administracións.

Trátase dun inmoble,  formado por dúas edificacións, a principal de tres plantas e a secundaria de dúas, que nestes momentos atópase nun estado de abandono, con importantes deterioracións nas súas fachadas exteriores. Nos últimos anos foi obxecto, mesmo, de ocupación  polo que se foi necesario  tapiar as xanelas e accesos.

A proposta municipal será avaliada agora polo Ministerio de Facenda que debe informar sobre iso e, no seu caso, fixar o prezo definitivo, unha vez que xa hai acordo de venda co de Traballo. O trámite, segundo a alcaldesa, será rápido polo que, de existir acordo no prezo, espérase que durante o primeiro trimestre de 2020 puidésese asinar a compra.

O edificio destinarase a uso socio cultural. Entre eles, unha parte como centro de actividades para os veciños do barrio da Magdalena- Condomiña, aínda que é certo que, pola superficie do inmoble, o  Concello pretende tamén destinalo a outras entidades do municipio e a servizos municipais.