Betanzos pide á Xunta que reconsidere a súa postura e declare tramo urbano a estrada que pasa por Guiliade, reducindo a velocidade “para evitar desgrazas”

399

O  goberno local  mostrou a  súa  disconformidade  coa decisión da Xunta de non declarar travesía  urbán a  estrada que une Betanzos con Abegondo  ao  seu paso por Guiliade.  Trátase para o Concello dun tramo netamente urbano, con  vivendas por ambas as  márxenes, polo que considera que  é necesario reducir  á  velocidade, como mínimo, de 70 km/h a 50 km/ h. De aí a  súa petición  á Xunta, responsable da estrada.

O  Concello considera que a contestación da Xunta “ non se  axusta a  realidade” actual e que  é necesario tomar medidas antes de que se  produza  calqueira desgraza”. O  Servizo de Planificación e Innovación da  Axencia  Galega de  Infraestruturas considera que non núcleo de Guiliade, a  estrada AC-542  atravesa só incluído non ámbito dous núcleos rurais, e ou  treito dá estrada AC-542 que o atravesa  non se  atopa  recoñecido como  treito urbano,  nin como travesía,  aos efectos de aplicación dá  Lei 8/2013, de 28 de  xuño, de  estradas de Galicia e  do  seu  Regulamento”.

En relación  á regulación dás velocidades, a normativa técnica de aplicación  é a  Orde  do 20 de marzo de 2014  pola que se  aproba a norma 8.1  IC  Sinalización vertical dá  instrución de  estradas  do Ministerio de Fomento. A citada  Instrución indica que, nos tramos delimitados como travesías, a  velocidade máxima  xenérica será de 50 Km/ h.  Non obstante,  na  actualidade, en Guiliade  non identifícanse travesías  nin  treitos urbanos”.

O informe  recolle que  tamén se  examinou a  accidentalidade resultando que, nos  rexistros que se  contan  dende ou ano 2014 ata ou 2020,  non figuran  atropelos a  peóns, un dato que “resulta  chamativo por canto dende o Concello o que se tenta, precisamente,  coa  solicitude  é evitar e  previr que se  produzan atropelos  ou accidentes”.

Dende a Xunta se incide en que a sinalización  do  treito  é a  máis  axeitada e  recordan  ao  Concello que a competencia para a  vixilancia  do  cumprimento dás velocidades máximas establecidas en cada  treito de  estrada e a  capacidade de sancionar  aos infractores  correspóndelle  á  DXT,  á Agrupación de Tráfico dá  Garda Civil e  ás Policías  locais nos tramos urbanos,  incidindo  dende a Xunta que “ neste caso,  non dáse  unha situación de  velocidade inadecuada,  senón un  incumprimento sistemático por parte  dedeterminados  condutores que  non respectan a limitación establecida  na  sinaliación. Este problema  esixe a adopción  doutras medidas específicas para a  vixilancia e sanción a realizar polos organismos  coa competencia  nese ámbito”.

O  goberno local insistirá  novamente para que o  servizo de  Estradas reconsidere a situación  tendo en  conta ou número de vehículos que circulan  pola vía e  as situación de  perigo que se producen case a diario”.