Conservatorio municipal de música “Carlos López García – Picos de Betanzos

1300

Circular Fin de Curso 2018-2019.

Matrícula Curso 2019-2020.

Para todos os alumnos do Conservatorio que non teñan asignaturas pendentes para a convocatoria de Setembro e aqueles que foran aceptados na proba de acceso a 1º curso,a matrícula para o vindeiro curso 2019-2020 formalizarase nas oficinas do concello anteriormente citadas no prazo comprendido entre o luns día 24 de Xuño e o Venres 12 de Xullo,ambos os dous de 2019.

Convocatoria de Setembro.

Os exames correspondentes á convocatoria de setembro terán lugar na semá do luns día 2 a o venres día 6. Para estos alumnos a matrícula formalizarase entre o luns día 9 e o venres día 20 do mesmo mes.

Linguaxe Musical,proba de Setembro : (todos os cursos)

Luns día 2 de Setembro ás 17:00 H.

Conservatorio Municipal de Música “Carlos López García-Picos” Teléfono : 981773696 – Fax : 981775343 Correo Electrónico : [email protected]