Creación do recuncho para crianzas e familias

60

O Concello de Betanzos crea na súa web concello.betanzos.es o RECUNCHO PARA CRIANZAS E FAMILIAS

 

 

Este recuncho nace da idea de ofrecer ás familias da nosa contorna contidos que poidan ser de utilidade sobre como é o desenvolvemento das nosas crianzas nas primeiras idades.

Persegue dar información de como se desenvolve un meniño ou meniña dende que nace ata que cumpre os seis anos, abordando aspectos relacionados coa área motora,sensorial, lingüística, social, emocional, comportamental e de autonomía.

É un espazo de divulgación dentro do Servizo de Atención Temperá, que o Concello de Betanzos oferta ás familias con fillos e fillas menores de 6 anos de idade. Realizaranse publicacións cunha periodicidade mensual.

Pode acceder aos contidos a través da seguinte ruta:
https://concello.betanzos.es/servizos-sociais > servizo de atención temperá > recuncho para crianzas e familias