O goberno local abre ao tráfico Fonte de Unta mentres inicia a última fase de mellora dos Soportais

1124
Rúa Fonte de Unta aberta ó tráfico

O Concello abriu ao tráfico a rúa Fonte de Unta unha vez concluídas obrar de pavimentación na que se investiron uns 80 000 euros. As obras centráronse na substitución do antigo pavimento de chapacuña, que presentaba problemas debido á circulación rodada e a pendente da rúa, por laxas de pedra granítica, mantendo as laxas de cantaría antigas no centro da calzada, así como as pedras de granito, colocadas lonxitudinalmente no bordo das beirarrúas.

Con estas obras o goberno local pretende, sen dúbida, contribuír a reforzar os valores arquitectónicos e especiais desta zona, mais, sobre todo, a eliminar os continuos problemas que presentaba o pavimento de chapacuña nas zonas de tráfico rodado substituíndo o pavimento por outro de laxas de granito de 15 cm de espesor, empregándose laxas de diferentes dimensións, especialmente nos puntos de encontro con outros pavimentos seguindo as características de deseño da rúa Ferradores e Porta da Vila.

Unha vez aberto ao tráfico Fonte de Unta, os traballos agora céntranse na última fase de mellora da rúa Ferradores onde tamén se pretende substituír o pavimento actual de chapacuña por laxas de pedra granítica na zona de paso de vehículo para evitar así o levantamento continuo das actuais pezas. As obras inclúen tamén a mellora da rede de recollida de augas pluviais.

Rúa Ferradores

O obxectivo desta actuación é evitar que cada certo tempo teñan que levar a cabo obras de reparación do pavimento no que nos últimos anos o Concello investiu en arranxos arredor de 70 000 euros co que “o mantemento era insustentable”. O intenso tráfico existente na conexión de Ferradores con Fonte de Unta e de Ferradores coas rúas Ánxeles e Cruz Verde, motivou que ao longo destes anos o pavimento presentase constantemente pezas soltas con fochancas que deben ser reparados continuamente. Tamén se detectaron problemas na canalización das redes pluviais co que é necesario mellorar as conexións para recoller a gran cantidade de auga que chega a esta zona procedente da estrada N-VI e Porta da Vila.

Antes de expor a substitución do pavimento, o goberno local buscou outras alternativas canto á aplicación de diversos materiais no formigón para tentar prolongar este e manter a zona nunha situación aceptable. Con todo, os produtos utilizados tampouco deron os resultados esperados polo que finalmente se decidiu acometer este proxecto.

A reforma proxéctase ao longo da fachada dos Soportais. O proxecto expón a substitución nas zonas de circulación rodada do actual pavimento por un de laxas de granito de 15 centímetros de espesor, empregándose laxas de diferentes dimensións en función das zonas de paso de peóns e dos colectores de recollida de residuos.

O actual pavimento foi instalado en 2009 dentro dun proxecto que incluíu a reordenación da praza co fin de pór en valor a arquitectura dos edificios que conforman esta e compatibilizar os usos públicos coa ordenación das circulacións peonís e de vehículos. Con relación á ordenación das circulacións levou a cabo a ampliación da zona peonil da rúa Ferradores, para o que se utilizou a combinación de pavimento de laxas de pedra granítica e chapacuña de lousa, compatibilizando na zona o tráfico rodado e a circulación de peóns, outorgándolle prioridade ao peón e limitando o espazo ao tráfico, principalmente no punto de conexión da rúa Ferradores e Porta da Vila.