Sesión ordinaria do pleno do día 20 de decembro de 2023

45

Orde do día da convocatoria pleno ordinario 20_decembro_2023. VER