Sesión ordinaria do pleno da corporación de data 31 de agosto de 2022

218

29-08-2022 Orde do día. VER

31-08-2022 Sesión ordinaria do pleno. VER