Betanzos abre o prazo de solicitude de axudas sociais para o apoio ao pagamento de vivenda, tanto da hipoteca como do alugueiro

459

Tamén outra liña de axudas para a compra de material informático para estudantes. Ambos os programas responden a axudas establecidas as familias cuxa situación económica se viu afectada pola Covid.

Para tramitar as axudas de apoio ao pago da vivenda habitual prema aquí

Para tramitar a axuda para a compra de material informático prema aquí

O Concello acaba de abrir o prazo de solicitude de axudas de apoio ao pagamento da vivenda habitual e para a adquisición de equipos informáticos para o alumnado de educación primaria e secundaria, bacharelato, formación profesional básica, formación profesional de grao medio, educación especial de centros docentes sostidos con fondos públicos. Trátase dun programa de axuda social que o Concello iniciou xa o pasado ano pola afectación da Covid en familias do municipio. En total, destinaranse máis de 70 000 euros en axudas, que poderán solicitarse ata ou 16 de outubro.

As persoas interesadas dispoñen de toda a información no taboleiro de anuncios da páxina web municipal www.concello.betanzos.gal.

Os trámites para realizar a solicitude poden realizarse desde a sede electrónica do Concello de Betanzos.

O programa de axudas conta coa participación do Concello e da Deputación. O plan conta cun importe total de máis de 70 000 euros e ten como obxectivo contribuír a minimizar o impacto económico e social da Covid nas familias máis vulnerables. As axudas enmárcanse non Plan Provincial POS+ADICIONAL impulsado polo Concello e a Deputación.

No caso das de vivenda, poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas titulares dun contrato de alugueiro ou dun préstamo hipotecario dunha vivenda situada no Concello; que a vivenda constitúa a súa residencia habitual, así como da súa unidade de convivencia. Para estes efectos, tanto a persoa beneficiaria como as demais persoas integrantes deben constar empadroadas na vivenda cunha antigüidade mínima de seis meses; estar en situación de vulnerabilidade económica considerando isto cando o conxunto dos ingresos do ano 2021 dous membros da unidade de convivencia non superen, con carácter xeral 2 anualidades do IPREM vixente. Este límite ampliarase a 2,5 anualidades do IPREM vixente no caso de grupos de familias de especial consideración: familias numerosas, familias monoparentais, familias con persoas maiores ao cargo, familias con persoas con discapacidade ao cargo, familias acolledoras e familias vítimas de violencia de xénero.

Con carácter excepcional, as persoas afectadas por ERTE ou, non caso de autónomos ou réximes especiais que cesasen a súa actividade ou reducisen os ingresos en máis dun 75%, poderán solicitar que se teña en conta a súa situación económica actual. A contía desta axuda será de ata 300 euros mensuais, sen que en ningún caso poida exceder do importe da renda do contrato ou da mensualidade do préstamo hipotecario.

EQUIPOS INFORMÁTICOS

Canto ás axudas para equipos informáticos, preténdese compensar ás familias afectadas pola Covid-19 facendo fronte aos gastos derivados da escolarización dos fillos e fillas, entendendo por tales a adquisición de dispositivos dixitais (computadores portátiles, computadores de mesa). A contía individual da axuda será de 500 euros por unidade familiar.

Entre os requisitos para cumprir inclúese que o alumnado para o que se solicita a axuda estivese matriculado non curso 2021-2022, en educación primaria, secundaria, bacharelato, formación profesional básica, formación profesional de grao medio ou educación especial dun centro da localidade; estar en situación de vulnerabilidade económica, considerando isto cando o conxunto dos ingresos do ano 2021 dos membros da unidade de convivencia non superen, con carácter xeral, 2 anualidades do IPREM vixente. Con carácter excepcional, as persoas afectadas por ERTE ou, no caso de autónomos ou réximes especiais que cesasen a súa actividade ou reduciran os ingresos en máis dun 75%, poderán solicitar que se teña en conta a súa situación económica actual. Neste caso, para poder optar á axuda ningún membro da unidade de convivencia debeu de ser beneficiario da axuda, na convocatoria polo mesmo concepto do pasado ano.