O Concello continúa o programa de mellora de viais do casco histórico con obras na rúa Nova e rúa Hórreo

254

O goberno local continuará o plan de mellora de viais no centro histórico cunha actuación na  rúa  Nova e rúa Hórreo. Con elas, dáse continuidade a actuacións similares realizadas nesta mesma zona, segundo explicou a alcaldesa, María Barral. A adxudicación foi aprobada en Xunta de Goberno e está incluída no Plan Único 2019 que se financia conxuntamente coa Deputación Provincial.

Os traballos incluirán a demolición do pavimento actual, así como a escavación de gabias para a colocación dos novos servizos de saneamento, pluviais e abastecemento, dentro dun proxecto que pretende contribuír a reforzar os valores arquitectónicos e espaciais contribuíndo así á súa revalorización patrimonial, social e turística, ademais por suposto de optimizar o funcionamento das instalacións urbanas.

A rede de saneamento será  separativa, substituíndo a actual canalización de formigón por tubaxe de PVC, realizándose unha nova rede de recollida de augas pluviais. Con respecto ás infraestruturas ademais das canalizacións correspondentes realizaranse novos pozos de rexistro de formigón, arquetas de acometida dos distintos servizos e sumidoiros para a recollida de pluviais. A pavimentación da rúa realizarase con losas de granito en todo o seu trazado incluíndo a banda de rodadura dos vehículos.

Para a nova pavimentación respectarase a cota actual da rasante da rúa, dándolle unha pequena inclinación cara ao centro da mesma co fin de evitar que a auga de choiva circule próxima ás fachadas dos edificios, aínda que, para a recollida de pluviais, dispoñeranse sumidoiros no centro da calzada que irán recollendo os distintos tramos de ambas as rúas na totalidade do seu percorrido.

A pavimentación da rúa realizarase con losas de granito. Renovarase todo o parque de sinalización urbana sobre postes metálicos, así como instalación de papeleiras e  bolardos fixos. Exponse este tipo de  bolardo, nos laterais da beirarrúa anexos aos pasos de peóns co obxectivo de evitar a  inrvasión dos mesmos por parte dos vehículos. O orzamento previsto alcanza os 120.000 euros.