O  Concello acordou coa Xunta destinar 205.118 euros de fondos propios para completar o investimento da Consellería de  Infraestruturas e  Mobilidade dun millón de euros ao proxecto de mellora do sistema de abastecemento de auga de Betanzos que inclúe unha serie de actuacións técnicas na planta de tratamento de auga aumentando tanto a súa calidade como a cantidade de extracción.

Como se lembrará, en xullo de 2016 o  Concello  e Augas de Galicia asinaron un convenio que incluía a redacción do proxecto e a execución das actuacións incluídas no mesmo para mellorar, entre outras cousas, a captación de auga e o tratamento, co fin de reducir os episodios de  turbidez na auga que se producen, especialmente, en épocas de choivas tras un período de seca. O convenio incluía unha achega da Xunta dun millón de euros. Con todo, unha vez definidas as obras estas superarán a contía inicialmente prevista e que segundo as previsións que existían naquel momento (xullo de 2016) era máis que suficiente para desenvolver as actuacións.

A día de hoxe os traballos necesarios ascenden a 1.205.118 euros polo que Augas de Galicia pediu ao  Concello que sexa o que financie os traballos e que “toda esta cantidade plásmese na firma dunha  addenda ao convenio asinado no seu día entre o  Concello e a Xunta”.

A alcaldesa, María Barral, xa trasladou á propia conselleira de  Infraestruturas a aceptación desta achega tendo en cuenta que se trata dunhas “obras necesarias e que o Concello considera prioritarias para mellorar a calidade da auga e evitar episodios de  turbidez como o que estes días, novamente, están a detectarse nalgunhas zonas do municipio”. A primeira edil explicou que a pesar de que a achega, con fondos municipais, supoñerá “unha modificación dos plans de gasto e investimento do  Concello, entendemos que debemos asumir para desbloquear un proxecto que é sumamente importante non só a curto senón a longo prazo en canto á mellora dos servizos básicos de abastecemento”.

As obras que se pretenden executar consisten na mellora do sistema de abastecemento co fin de incrementar a capacidade de regulación, optimizando tamén os procesos de  potabilización. O obxectivo, é garantir un mellor sistema e que os “betanceiros poidan ter auga en cantidade e calidade suficiente para satisfacer as demandas futuras”.

Turbidez        

A actuación permitirá, entre outras cousas,  eliminar os problemas de  turbidez da auga que se produce en determinadas épocas do ano a través dunha seria de obras na  planta de tratamento e nos bombeos, con melloras no tratamento físico-químico; na capacidade de depuración e outra serie de “actuacións a nivel técnico”.  A orixe desta  turbidez está na situación do río e os lodos que arrastra despois de que se produzan choivas intensas. Os índices que marcan a  turbidez da auga do río (os denominados  NTU, unidades  nefelométricas de  turbidez) sitúanse habitualmente entre as 10 e 20 unidades. Coincidindo con fortes choivas, estes niveis pódense situar, como sucedeu o pasado ano,  entre as 80 e 120 unidades, o cal complica de maneira extraordinaria o proceso de tratamento na planta e de aí a necesidade de que teña que executarse un proxecto das características,  exposto no seu momento polo  Concello á Xunta.