Betanzos executa un programa de renovación das instalacións deportivas municipais

1036
Bancadas do campo de herba artificial do Carregal

O Concello executa un programa de mellora de instalacións deportivas que incluíu o campo de fútbol de O Carregal, as pistas polideportivas cubertas desta mesma zona e diversas pistas descubertas situadas na zona rural.

O programa inclúe tanto a renovación de equipamentos como a limpeza e pintado destas infraestruturas. Entre as actuacións executouse a instalación de asentos nas bancadas do campo de O Carregal, unhas obras que se completaron con diversos traballos de pintado e mellora dos vestiarios.

A maiores, realizáronse diversos traballos de iluminación e executarase nos próximos días melloras no campo de herba artificial. Na mesma zona, a Concellería de Deportes realizou traballos de limpeza das pistas polideportivas cubertas, mellorando o seu pavimento. Ademais destas obras acometéronse traballos en As Angustias, A Condesa, Bellavista e a pista de ciclismo situada na zona do Carregal. No campo García Irmáns executáronse obras de mellora nos vestiarios e proximamente acondicionaranse os accesos á entrada do estadio, segundo explicou o concelleiro de Deportes, Andrés Hermida.

Ademáis, nunha nova fase do programa de melloras de instalacións deportivas, acometeranse, segundo anunciou o alcalde, Ramón García Vázquez, as de “ As Minas”; Sapeiro; Xuncaliño; e Guiliade nas que se investirán máis de 123.000 euros. A primeira delas, a de As Minas, presenta actualmente irregularidades no pavimento: gretas, fisuras, formación de charcos, cunha pista que está rodeada de vexetación e cunha malla de peche perimetral que presenta danos. O proxecto recolle a retirada deste peche, a roza da contorna, a limpeza perimetral do pavimento, por medios manuais, eliminando restos de herbas e terra acumulada e o acondicionamento de camiño de acceso. Ademais pavimentarase a pista mediante aglomerado asfáltico e marcarase e sinalizará para futbol sala, baloncesto e balonmán e pecharase perimetralmente. A de Ou Xuncaliño presenta irregularidades no pavimento da pista con gretas, fisuras, formación de charcos. Os traballos incluídos no proxecto de mellorará incorporarán a roza e limpeza superficial de terreo; a limpeza, lijado de superficies e posterior aplicación de tratamento de protección e acabado sobre varanda metálica existente. Na pista lavarase toda a superficie, trataranse as gretas e ocos; selado de xuntas e novo pavimento con marcaxe e sinalización de pista para futbol sala, baloncesto e balonmán. En Guiliade o programa incluirá arranxos na pista cuberta cuxa cuberta presenta suciedade acumulada mentres que en O Sapeiro arranxaranse os camiños de acceso con capa de rodaxe.