O Concello reserva arredor de 78 000 euros para facer fronte a unha segunda indemnización á concesionaria da piscina pola Covid-19

370

Trátase dun segundo pagamento, ao que ten dereito por lei, que se suma aos 43 258 que xa percibiu polas perdidas de ingresos e o incremento de custos soportados

O Concello celebrará o próximo día 16 un pleno extraordinario no que exporá a modificación dun suplemento de crédito financiado con remanente líquido de Tesouraría para gastos xerais que incluirá unha previsión de gasto de 77 912 euros para facer fronte a unha posible indemnización polo restablecemento do equilibrio económico da piscina municipal correspondente ao segundo semestre de 2020 e os efectos derivados da Covid-19.

No entanto, aínda está por determinar o importe e o dereito mediante o correspondente expediente, aínda que, resulta necesario para os servizos técnicos municipais reservar xa esta partida para afrontar o pagamento no caso de que quede acreditada a indemnización.

Sería a segunda achega municipal, despois de xa facer fronte o Concello a outros 43 258 euros polo mesmo concepto de afectación que tivo no desenvolvemento da actividade das instalacións a situación da Covid.

Os servizos xurídicos municipais, con base ao Real Decreto 8/2020, e tendo en conta que as instalacións tiveron que estar pechadas, volverán analizar a reclamación da concesionario para ese segundo semestre de 2020 e concretar se o Concello debe facer fronte a un reequilibrio económico, é dicir, a compensar a perda de ingresos ante o incremento dos custos soportados, entre os que se atopan os posibles gastos adicionais salariais por un se montante total que agora reserva de 77 912 euros.

A situación pandémica e os problemas á hora de realizar con normalidade a actividade nas instalacións municipais causou importantes problemas de xestión que tiveron unha afectación directa nos traballadores da empresa. “Á empresa, por lei, correspóndelle unha compensación económica, e  agardamos que sirva para mellorar a situación dos seus traballadores e traballadoras que, segundo trasladaron directamente á Alcaldía, están a padecer problemas”.

As restricións pola Covid coa consecuente redución de actividades e unido a unha importante redución dos abonos fai que a xestión das instalacións pase por un momento complicado “algo que é xeral, non só en Betanzos senón noutras cidades” polo que “esperamos que, aos poucos, as condicións melloren en paralelo á mellora de datos da pandemia e que axiña se chegue a unha nova normalidade tamén no día a día da piscina e o ximnasio”.