Alicia Barral Dans será a representante maior e Flavia Mosteiro Martínez a infantil nas Festas de San Roque.

49
A alcaldesa María Barral e a concelleira de festas Ángeles Veiga xunto a Alicia Barral Dans

Alicia Barral Dans será a representante maior nas festas de San Roque. O Concello celebrou o pasado xoves 27 de xuño, o sorteo para elexir á representante nesta categoría para a que se presentaron cinco candidaturas.

Para a categoría de representante infantil houbo unha solicitude polo que non se fixo sorteo correspondo a Flavia Mosteiro Martínez.

Esta figura de “representante maior” e “representante infantil” sustituiu o ano pasado a figura dá Raiña dás festas. Así, calquera persoa ou grupo de persoas, sexa cal sexa ou seu xénero poden ser representante/s dás festas patronais.

Ao proceso puido presentarse calquera persoa ou grupo de persoas ou ben a título individual ou ben a través dunha entidade betanceira (club, asociación,….), sexa cal sexa a súa orientación sexual ou identidade de xénero e sempre e cando se cumpran unha serie de requisitos.

Para o representante maior: estar empadroado/a en Betanzos, ter 17,18 e 19 anos non ano en curso e non ter sido representante con anterioridade. Para o representante menor: estar empadroado/a en Betanzos, ter 8 ou 9 anos non ano en curso e non ter sido representante con anterioridade.

A persoa elexida por sorteo poderá levar a vestimenta e as cores coas que desexe participar non desfile sempre que sexa acorde a unha celebración. A disposición dá comitiva dous desfiles dous días 14, 15 e 16 de agosto será tamén a que elixa a persoa representante, sempre que sexa compatible coa do propio desfile, (é dicir, as persoas poderán ir de dúas en dúas, en grupo de tres, de catro,.…). A comitiva dá/s persoa/s representante/s terá un máximo de 24 integrantes.

O Concello non organizará ningunha cea vinculada á elección dá persoa ou persoas representantes dás festas. Se as persoas organizan algún tipo de celebración privada poderán solicitar, igual que calquera outra veciña ou veciño a cesión dun local público para facela.

O sorteo foi público e contou coa presenza na propia sala dalgunha dás candidatas. Ademáis dá representante elexida, tamén están rexistradas Emilia Lareo Bertone; Alba Uzal Carro; Inés Ferreño Rodríguez e Julia Granja Seijo.