O Concello restaurará o rostro da Primavera da fonte das Catro Estacións que se desplomou hai uns días ou ben por dilatación ou por un acto vandálico

521

O  Concello solicitará a Patrimonio as autorizacións pertinentes para restaurar a fonte das Catro Estaciones situada na zona do Carregal despois de que hai uns días localizásense restos caídos da cara da Primavera, situada na parte superior da fonte.

 

 

O arquitecto que redacta o proxecto de restauración do parque,  Xan Casabella, xunto á restauradora, María Veloso, responsable técnica do proxecto na parte de restauración, supervisaron a fonte antes de elaborar os informes técnicos que serán remitidos a Patrimonio.

A intención agora é realizar unha serie de actuacións de carácter urxente para o que se solicitará permiso a Patrimonio. Entre elas reparar as filtracións de auga que se producen en varias zonas da fonte e recompoñer e volver colocar a peza que caeu, rompéndose “de forma limpa”, o que vai permitir  a súa restauración de forma máis sinxela.

A partir de aquí, o  Concello xa encargou tamén un estudo técnico de mellora de todo o conxunto, que non estaba incluído no proxecto da primeira fase do parque

Desde a concellería de Urbanismo manterase tamén contactos con Patrimonio para que estas actuacións máis urxentes póidanse axilizar e acometer canto antes.

Causas dos danos

Tras supervisar os restos que se desplomaron da fonte, os técnicos trasladaron tamén as súas dúbidas sobre si “se produciu como consecuencia dunha dilatación”, xa que, xusto esta zona, onde se produciu o desplome, non tiña filtracións de auga, o rostro estaba sen humidade,  ou ben por “algún acto vandálico”, tendo en conta que dentro da fonte apareceron varias lastras. “Algún deles, polo seu peso, si alcanzou o rostro da Primavera puido, perfectamente, partilo tal e como apareceu”, segundo indicaron os técnicos que agora, nos traballos de restauración e unha vez analizada en profundidade a zona danada, precisarán a orixe dos danos.