Primeira visita da Alcaldesa, María Barral as obras dá Rúa da Cerca

1251
A alcaldesa María Barral, xunto aos concelleiros, Antonio Vazquez. e Andres Hermida en visita as obras da rúa da Cerca

A alcaldesa, María Barral, reuniuse con técnicos da empresa que executa a obras de mellora da rúa da Cerca, para coñecer ao detalle os traballos despues de que Patrimonio dese as indicacións oportunas ao Concello para proceder a executar as obras no tramo da Porta dá Vila tras o achado duns restos de antigas conducións de auga.

Aínda que a aparicion destes restos si atrasou o ritmo das obras o certo é que o proxecto se habia empezado a executar por esta zona debido a que “se prevía que puidese aparecer algo ao ser un tramo no que confluían moitos servizos de vaias rúas”. Mentres que Patrimonio non informou ao Concello seguíronse realizando obras noutras tramos da rúa por iso é polo que nestes momentos chéguese a contar con case 100 metros de actuación.

Na parte de Pórta do Cristo as obras continúan agora con baixo a supervisión de dous arqueólogos, un municipal e outro externo, que son os encargados de supervisar a instalación das conducións de servizos que se colocarán nesta parte da rúa (auga, saneamento, entre outros) e indicarlles aos traballadores da empresa o lugar exacto polo que teñen que efectuar os traballos.

Trátase da primeira visita realizada pola alcaldesa, neste caso xunto ao concelleiro de Obras, Antonio Vazquez. Neste sentido, explico que como xa indicara no discurso da toma de posesión, o centro histórico é un das apostas do goberno local no que realizou numerosos proxectos de mellora de servicos durante os ultimos anos. “Queremos seguir potenciandolo, con novas actuacións e establecendo colaboracións con outras administracións para seguir dinamizandolo o que repercutirá, seguro, en novas rehabilitacións”.

Os responsables municipais indicaron que, en xeral, o proxecto de mellora da rúa da Cerca é un “proxecto complexo pola rúa da zona da que se trata, e as características da mesma: calzada estreita, onde se renovarán todos os servizos, de gas, auga, saneamento… e iso dificultará os traballos e, nalgúns tramos, atrasaraos”. Con todo, desde o Concello destacan a necesidade de actuar na zona, dentro do programa de renovación de rúas, para adecuala á importancia histórica que ten, repoñendo todo o pavimento por un similar ao que se instalou na zona dos Soportais ou Fonte de Unta durante as últimas semanas. A rúa da Ceca é unha das rúas máis importantes do centro histórico.

O proxecto contempla a execución dunha serie de infraestruturas destinadas a mellorar a rede de saneamento e abastecemento, así como a pavimentación coa demolición do pavimento de formigón e chapacuña existente en calzada e beirarrúas; provisión dos banzos e laxas de granito existentes en Porta do Cristo e das pedras de granito que forman parte do actual pavimento de calzada nos entroncamentos coas distintas travesías.

O proxecto, que segue a liña do executado na rúa Nova, prevé a colocación dun novo pavimento de laxas de granito de 10 cm de espesor en rúa da Cerca e de 6cm de espesor en Travesía Lanzós coa colocación dos banzos e laxa de cantería previamente levantados en Porta do Cristo e Ponte Vella; e a reposición do pavimento de chapacuña e laxas de granito en entroncamento coas distintas travesías. Unha vez concluídas as obras na rúa da Cerca executaranse as da travesía de Lanzós. Os traballos, financiados a través dun plan provincial, forman parte dun programa de mellora de rúas do centro histórico e únense aos de Ferradores e Fonte de Unta, que en conxunto alcanzan os 450.000 euros de investimento.