O Concello abre o prazo para solicitar subvencións de axudas de rehabilitación no centro histórico e a súa zona de protección para o que se destinan máis de 200 000 euros

938
Betanzos pretende que a Xunta amplíe o radio de acción de compra de vivendas no centro histórico nas súas próxima convocatorias.

O Concello abriu o prazo de solicitude de subvencións de rehabilitación edificatoria na área do centro histórico de Betanzos. A alcaldesa, María Barral, explicou que as persoas interesadas terán dous meses para a presentación de solicitudes para actuacións de rehabilitación e de renovación de vivendas na área de Rehabilitación comprendida entre o centro histórico e a súa zona de protección, barrio da Ribeira, barrio histórico de Nosa Señora do Camiño e barrio histórico dá Condomiña-A Magdalena. Trátase de axudas en execución do Acordo da Comisión bilateral celebrada o 26 de outubro de 2018 relativa á Área de Rexeneración e Renovación Urbana Conxunto Histórico de Betanzos e a súa zona de protección, celebrado entre o Ministerio de Fomento, o Instituto Galego dá Vivenda e Solo da Xunta de Galicia e o Concello de Betanzos.

Esta convocatoria ten por obxecto a rehabilitación de edificios e vivendas, así como a renovación de inmobles. Dentro da rehabilitación os traballos subvencionables son o mantemento e intervención nas vivendas unifamiliares e nos edificios, e no interior das vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns, co fin de adecualos aos estándares previstos pola normativa vixente. As actuacións que fomenten a mellora da eficiencia enerxética e sustentabilidade en vivendas. E fomentar a conservación e da accesibilidade en vivendas. Dentro destas actuacións entenderanse ademais incluídas: a instalación de ascensores, as instalacións para a detección e prevención de incendios e habilitación de vías de evacuación; a mellora de accesos e circulación para uso de persoas con mobilidade reducida; reforzos estruturais, rehabilitación de elementos singulares da edificación.

Canto ás axudas para renovación establécense obras de derrubamento de edificios e de vivendas e as obras de construción de edificios e vivendas de nova construción.

O importe correspondente para o conxunto desta fase, número 11 do programa correspondente ao ano 2019 é de 210.000 euros, achegados polo Ministerio de Fomento e o IGVS para subvencionar 30 actuacións de rehabilitación e unha de renovación.

A persoa promotora interesada en participar deberá presentar unha solicitude, acompañados da documentación que se especifica, preferentemente no Rexistro do Concello, tendo toda a información e modelos de solicitudes e anexos na Oficina de Rehabilitación e na web municipal www.betanzos.gal.