O Concello comezará estes días os traballos de mellora da rúa Venezuela na que se investirán uns 140 000 euros

899

Na mesma zona o Concello tamén mellorará Tomás Dapena, Alcalde Beccaría e avenida de Castela nun proxecto doutros 150 000 euros.

O Concello comezará o vindeiro mércores as obras de reforma da rúa Venezuela, na zona nova da cidade a través dun proxecto no que investirá máis de 140 000 euros. Os traballos encádranse no programa de renovación de rúas, especialmente daquelas que soportan unha maior intensidade de tráfico.

Nos próximos días colocaranse carteis informativos para que a veciñanza teña en conta esta circunstancia, xa que se prohibirá o estacionar ao longo da rúa. Canto á circulación, o tráfico non se prohibirá aínda que, durante o desenvolvemento das obras, que se prolongarán por dous meses, si podería producirse cortes.

O proxecto incluirá unha serie de actuacións que mellorarán notablemente esta importante rúa que actualmente presenta un estado de conservación deficitario. O concelleiro de Infraestruturas, Antonio Vázquez Lorenzo, explicou hoxe que “é necesario mellorar tanto na zona de pasos de peóns como na zona de pavimentación, unificando tamén as beirarrúas”. A proposta pasa pola unificación de criterios, tanto en aspectos de acabado, como de tipoloxía de solucións coas que xa se viñeron probando con éxito nos entroncamentos da rúa Venezuela coa rúa do Rollo, na rúa do Rollo e na rúa Pintor Seijo Rubio.

Aproveitando a execución das novas beirarrúas proxéctase a retirada da actual rede de abastecemento, de fibrocemento, de auga potable e substituíla por outra de novo trazado de polietileno sobre a que se realizarán novas acometidas a cada unha das edificacións. O proxecto non expón a reposición do firme de rodaxe ao completo, aínda que se executará a renovación daquelas partes que pola súa antigüidade, deficiencia de trazado, ou realización de obras (caso do encontro entre a rúa Venezuela e a avenida de Castela ou coa rúa Alcalde Tomás Dapena) requiran a súa substitución.

Novos proxectos

O Concello ten previsto continuar na mesma zona con novos proxectos como o de mellora de tres novas rúas: Tomás Dapena, Alcalde Beccaría, e avenida de Castela, nas que gastará uns 150 000 euros. Con carácter xeral, proxéctase a rehabilitación integral das beirarrúas, sen producir modificacións na súa anchura, salvo nos pasos de peóns, actuando en pavimentos, renovación do trazado da rede municipal de abastecemento de auga, saneamento en tramos localizados e substitución de pintados, sinalización e equipamento urbano.

Aproveitando a execución das novas beirarrúas proxéctase a retirada da rede de abastecemento, de fibrocemento, de auga potable e substituíla por outra de novo trazado de polietileno sobre a que se realizarán novas acometidas a cada unha das edificacións.

Renovarase todo o parque de sinalización urbana sobre postes metálicos así como no caso de papeleiras e bolardos.

Dotarase o viario de sinalización vertical, e sinalización horizontal. Colocaranse papeleiras de aceiro segundo planimetría de proxecto e pilonas serán de fundición. Exponse este tipo de bolardo, nos laterais da beirarrúa anexos aos pasos de peóns co obxectivo de evitar a invasión destes por parte dos vehículos. No caso dos garaxes ou vaos existentes disporanse de tipo flexible.