Os grupos políticos unénse para presentar unha moción conxunta na que esixen medidas urxentes a Betanzos HB para evitar fumes contaminantes

1533

Os grupos da Corporación Local (PSdeG-PSOE, PP, Betanzos en Común, BNG e Betanzos Novo) presentarán unha moción conxunta no vindeiro Pleno, que se celebrará o luns día 18, na que se instará á empresa Betanzos HB para que de forma urxente adopte as medidas necesarias para evitar a emisión de fumes contaminantes que poidan ocasionar danos ambientais e perigo para a saúde dos veciños, presentando un informe técnico no Concello sobre as medidas adoptadas.

Os grupos políticos recordan na moción que a empresa Betanzos HB, situada en Infesta, é unha industria dedicada á transformación de madeira que leva asentada, con distintos nomes, no municipio máis de trinta anos.

A instancias da alcaldía, a Policía Local emitiu un informe o día 16 de novembro tras recibir as queixas de veciños de Infesta polos fumes emitidos desde a fábrica. Os veciños centraron as súas queixas nas continuas emisións de fume que se produciron durante eses días e, de forma especial, coincidindo con días de abundante néboa ou baixas temperaturas.

A Policía Local recolle no mesmo informe que algúns veciños sufriron problemas de respiración por esta situación, descoñecéndose se a emisión de fumes débese ou non a unha avaría ou rotura dos sistemas de expulsión da empresa.

Ante esta situación e en vista ao informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acordou o pasado día 23 requirir a Betanzos HB para que adoptase de maneira urxente as medidas necesarias para evitar a emisión de fumes contaminantes que poidan ocasionar danos ambientais e perigos para a saúde dos veciños da zona tal e como recolle o informe da Policía Local, sen prexuízo de que por parte da empresa aléguese o que estime oportuno.

Ao mesmo tempo, a Xunta de Goberno acordou notificar, xunto ao informe da policía local, ao laboratorio de Medio Ambiente da Xunta, situado na rúa Torres Quevedo nº 3-5, no polígono industrial da Grela, na Coruña, para que os técnicos competentes verifiquen devanditos feitos co fin de evitar posibles danos ao medio ambiente e á saúde das persoas.

En base ao informe da Policía Local no que se recolle a situación vivida polos veciños así como os pasos dados desde o Concello, os grupos políticos pretenden, con esta moción, ratificar os requerimentos realizados á Empresa Betanzos HB para que de forma urxente adopte as medidas para evitar a emisión de fumes contaminantes  e que en base ao informe solicitado sobre a situación ao laboratorio de Medio Ambiente da Xunta, situado na Coruña, e a condición de que os resultados confirmen alteracións na emisións da fábrica, a Consellería de Medio Ambiente execute de maneira urxente todas cantas accións estean na súa man para que a empresa corrixa o máis axiña posible o seu sistema para evitar que se repitan estas as situacións denunciadas polos veciños.