O Concello mellorará diversos viarios no centro urbano e na zona rural cun investimento de máis de 120.000 euros

1228

O Concello executará diversas obras de mellora en viarias da zona urbana e da rural nas que investirá uns 120.000 euros. Trátase de mellora e mantemento de tres viais municipais, nos que se executará a pavimentación; a sinalización horizontal e limpeza das cunetas nas vías situadas na zona rural.

Entre as obras inclúese a avenida Juan García Naveira, situada no núcleo urbano de Betanzos, na zona do Pasatempo. Unha vía de 505 m de lonxitude que comunica a Avda Fraga Iribarne coa Avda do Carregal, sendo unha vía de comunicación importante dentro da trama urbana e con bastante circulación xa que na Avda Fraga Iribarne sitúanse varias superficies comerciais e na Avda do Carregal a maioría das instalacións deportivas, situándose na propia Avda Juan García Naveira unha das superficies comerciais, así como o emblemático parque enciclopédico do Pasatempo que ten un gran número de visitantes.

Tamén se prevé a mellora do Camiño Braxe-Betanzos O Vello, en San Martín de Tiobre, un camiño moi transitado xa que discorre desde a DP-0906 á N-651, facilitando o acceso a outros núcleos situados na zona. Esta vía ten unha lonxitude total de 1.681 m, atopándose o firme de asfalto deteriorado en moitas zonas. Por último executarase o acceso á igrexa de Requián, un viario que permite o acceso á igrexa parroquial, comunicando os núcleos de Xan Rozo e Requián. Trátase dun camiño moi transitado debido a que é un dos principais accesos á Igrexa parroquial, abarcando a parroquia a un gran número de núcleos rurais: Infesta, Xan Rozo, A Graña, Montellos, Viuxe, Farragoto, Ou Tarreo, Casas Novas, Roibeira, Acea e parte de Guiliade.

Os traballos céntranse no acondicionamento e mellora destas tres vías municipais que contan cunha gran circulación, formando parte das principais vías de comunicación a nivel do núcleo urbano, no caso da Avda Juan García Naveira, e a nivel da infraestrutura viaria rural nos outros dous casos, todo iso co fin de evitar que a súa deterioración vaia en aumento e mantelos nunhas condicións adecuadas para o seu uso. Para iso levará a cabo o acondicionamento do pavimento de calzada no ámbito de actuación e a súa sinalización horizontal, procedéndose ao pintado das liñas centrais e de bordo de calzada, aparcadoiros, liñas de parada e outras marcas transversais.