Betanzos pechou o exercicio 2017 con débeda cero nos bancos e superávit, o que permitirá dedicarlle este ano 1,1 millóns de euros a obras e equipamentos

1207

A corporación local aprobou a conta xeral de 2017 despois de que non se presentasen alegacións durante ou período de exposición pública. O concelleiro de Economía e Facenda, Diego Fernández, explicou que o remanente de Tesouraría total no exercicio 2017 situouse en 2.340.479,49 euros e despois de deducir a estimación dos dereitos de difícil ou imposible recadación e o exceso de financiamento afectado o remanente alcanzou os 1.671.359,51 euros, pechando o orzamento cun superávit orzamentario de 1.300.000 euros, 70,06 euros euros por habitante.

Esta cantidade posibilita que o Concello poida destinar agora 1,1 millóns de euros para facer fronte a unha serie de investimentos en equipamentos e infraestruturas en materia educativa, cultural, deportiva e de servizos.

Outro dos aspectos significativos da Conta Xeral é a liquidación do orzamento de ingresos. Neste punto hai que destacar que do total dos dereitos recoñecidos recadouse un total de 8.541.103,06 euros, o que supón unha recadación moi próxima ao 100% (concretamente do 99,93%).

Canto aos pagamentos, ascenden a 8.199.473,81 euros, o que supón que o 98,20% das obrigas recoñecidas no exercicio 2017 foron pagadas á data do 31 de decembro de 2017 e os gastos comprometidos ascenderon a 8.698.425,21 euros.

O edil de economía e Facenda subliñou, ademais, que as políticas de control de gasto posibilitaron seguir disminuíndo o do nivel de endebedamento, e situáronse no 4,94% fronte ao 46% do 2011, e están moi por debaixo do 75 e do 110% marcados pola normativa. Un dato, ademais, que se complementa con que por primeira vez en trinta anos ou Concello ten débeda cero con entidades bancarias o que supón utilizar estes recursos para efectuar investimentos necesarios para a veciñanza.

Por último, hai que sinalar que no exercicio 2017 se cumpriu co obxectivo de estabilidade orzamentaria, xa que a capacidade de financiamento ascende a 1.306.889,94 euros e tamén se cumpriu coa regra de gasto por importe de 18.917,50 euros. A conta xeral reflicte que o gasto por habitante chegou aos 617,11 euros. O período medio de pagamento a acredores comerciais situouse nos 19,77 días.

O control de gasto destes anos e a boa xestión económica fixeron posible, segundo ou concelleiro, “potenciar e dedicar, mesmo, máis recursos ás políticas sociais, educativas ou de seguridade, pensando sempre nas familias e nas persoas máis necesitadas, como os servizos de transporte adaptado, utilizado polas persoas con atrancos físicos para poder acudir ao centro de saúde; as axudas para a adquisición de material escolar; o servizo de madrugadores e comedor do CEIP Vales Villamarín xestionado polo Concello; as axudas de urxencia solicitadas; o servizo de axuda no fogar; o programa xantar na casa ou o comedor da Escola Infantil Municipal Santiago de la Fuente, entre outros.