Obras de adecuación e posta en valor da fonte e lavadoiro de Betanzos o Vello,

80

O Concello acometeu obras de adecuación e posta en valor da fonte e lavadoiro de Betanzos o Vello, parroquia de San Martiño de Tiobre, financiadas pola Axencia de Turismo da Xunta de Galicia no marco das actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopan no Camiño de Santiago.